Humor Sains

Kedinginan ? Ke Pojok Ruangan Saja

Kalo Kedinginan Ke Pojok Ruangan Saja

Ada yang sedang kedinginan?
Ke pojok ruangan aja 😀
.
.
#LabSatuHumorSains  #HumorSains #Jokes #Meme#Humor #Suhu #Sudut

Banner